down

DMSCADA - System Monitoringu Elektrowni Wiatrowych i Fotowoltaicznych

icon next
 • Własny, autorski system SCADA
 • Pełny podgląd online za pomocą WWW i przeglądarki internetowej
 • Dostęp z urządzeń mobilnych (tablet/smartfon)
 • Usługa monitoringu SMS (powiadamianie i sterowanie)
 • Maksymalny poziom bezpieczeństwa
 • Szeroki zakres monitorowanych danych
 • Zdalne sterowanie poprzez SMS i WWW
 • Wizualizacja danych historycznych (róże wiatru, wykresy, histogramy, trendy)
 • Eksport danych
 • Centralna baza wiedzy
 • Dostęp 24/365
icon down

DMSCADA - Pełne wsparcie dla większości pracujących siłowni wiatrowych

icon next2
 • Obsługa różnych modeli elektrowni jednego producenta
 • Obsługa większości producentów elektrowni wiatrowych
 • VESTAS
 • NEGMICON, MICON
 • DEWIND
 • FUHRLANDER
 • POWERWIND
 • REPOWER
 • BONUS
 • TACKE
 • NORDTANK
 • GAMESA
 • ENERCON
 • i inne
 • Obsługa farm wiatrowych
 • Obsługa farm i elektrowni rozproszonych na dużym terenie
icon down

DMSCADA - Pełne wsparcie dla większości dostępnych inwerterów fotowoltaicznych

icon next2b
 • Inteligentne systemy wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne służące do zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi
 • Wizualizacja i bezpośrednia kontrola procesu produkcji energii, graficzna analiza danych produkcyjnych, a także monitorowanie warunków atmosferycznych i wpływu instalacji na środowisko
 • Zarządzanie farmą fotowoltaiczną w oparciu o regulację odbioru mocy z poziomu inwerterów i wydzielony zespół sterowania, służący do nadzoru i kontroli dyspozycji mocy z poszczególnych łańcuchów modułów fotowoltaicznych
 • Zarządzanie bieżącą produkcją instalacji fotowoltaicznej, diagnostyka urządzeń i reagowanie na zaistniałe zdarzenia
 • Obsługa różnych modeli inwerterów jednego producenta
 • Obsługa większości producentów inwerterów fotowoltaicznych
 • SMA, DELTA, FRONIUS i inne
 • Obsługa farm fotowoltaicznych
 • Obsługa farm i instalacji rozproszonych na dużym terenie
icon down

DMSCADA - Korzyści z korzystania dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych

icon next3
 • Centra nadzoru elektrowni dla firm serwisowych
 • Interfejsy dla zakładów energetycznych
 • Analiza efektywności elektrowni wiatrowych online (krzywe mocy)
 • Zaawansowana analiza danych
 • Prognozowanie produkcji
 • Analiza dostępności
 • Zdalna obsługa elektrowni na poziomie serwisowym
 • Minimalizacja przestojów elektrowni i strat produkcji
 • Monitoring i archiwizacja parametrów sieci
 • Rzetelna informacja historyczna dla firm ubezpieczeniowych
 • Weryfikacja działań i skuteczności firm serwisowych
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i dozoru elektrowni
 • Korzyści przy podejmowaniu nowych decyzji inwestycyjnych
 • Ustalenie przyczyn awarii przed wyjazdami serwisowymi
 • Minimalizacja wizyt serwisowych
icon down

Kompleksowa obsługa informatyczna elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych

icon next4
 • Oprogramowanie komunikacyjne
 • Implementacja protokołów komunikacyjnych
 • Akwizycja i transmisja danych
 • Systemy SCADA dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych
 • Bazy danych typu BIG DATA
 • Archiwizacja danych
 • Serwis sprzętu komputerowego, sieciowego i telekomunikacyjnego
 • Bezpieczne i niezawodne rozwiązania dla infrastruktury sieciowej
 • Monitorowanie łączy telekomunikacyjnych
 • Konfiguracja zdalnego dostępu
icon down

Systemy telemetryczne

icon next5
 • Technologia GPRS
 • Dedykowany APN
 • Obsługa wszystkich krajowych operatorów GSM
 • Możliwość pracy w roamingu krajowym i zagranicznym
 • Technologia VPN do zosobów informatycznych klienta
 • Obsługa protokołu MODBUS-TCP
 • Obsługa interfejsów OPC-DA, OPC-XML-DA, OPC-UA
 • Maksymalne wykorzystanie technologii JAVA
 • Dedykowane oprogramowanie telemetryczne dla Cinterion/Gemalto TC65T, BGS5T
icon down

Systemy automatyki przemysłowej

icon next6
 • Oprogramowanie sterowników PLC
 • Oprogramowanie paneli operatorskich HMI
 • Systemy SCADA
 • Telemetria GPRS
 • Systemy komunikacji przemysłowej
 • Integracja systemów
 • Optymalizacja procesów sterowania
 • Systemy baz danych procesowych
 • Technologie internetowe w wizualizacji procesów
 • Wieloletnie doświadczenie w branży wod-kan